1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Następna strona
Powrót - Tajemnica złotej maczety #6


--------------------------------------------------------------------------------
Kolorowy. Format zeszytowy.
Wydanie I: Sport i Turystyka, 1986
Wydanie II: Sport i Turystyka, 1989
Aut.: Jerzy Wróblewski
--------------------------------------------------------------------------------
Witold razem z paryzantami ukrywa się w lesie. Pewnego dnia natykają się na odział Niemców. Lotnik bierze udział w swej pierwszej i zarazem ostatniej walce z wrogiem. Po rozgromieniu Niemców musi szybko uciekać. Odział wchodzi na pole minowe, jeden z partyzantów ginie a Witold i drugi partyzant zostaje ciężko ranny. Natychmiast zostają odtransprtowani do szpitala polowego. Witold przez cały czas trwania operacji ściska w dłoni złotą maczetę. Potem, już do końca wojny ukrywa się i po wyzwoleniu Polski natychmiast wraca do kraju. W tym miejscu kończy się opowieść pana Witolda i wracamy do czasów współczesnych. Do komendy milicji przychodzi dziwny list. Jest to wyznanie przestępcy, wyjawia on miejsce ukrycia skradzionych eksponatów. Opryszek jest przerażony - jego wspólnik nie żyje, a on jest ciężko chory. Skarby są ukryte w zamkniętej i zniszczonej części zamku. Wchodzi tam komendant milicj i odnajduje je. Niestety zostaje przy tym ranny i trafia do szpitala. Gdy chłopcy dowiadują się o odnalezieniu skarbów natychmiast biegną do pana Witolda i oznajmiają mu radosną nowinę. Z okazji odzyskania eksponatów w muzeum zorganizowana zostaje specjalna wystawa. Przyjeżdża na nią dziadek Maćka i Michała. Okzajue się, że jest on dawnym przyjacielem pana Witolda, jeszcze sprzed wojny...