1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Następna strona
W walce z żywiołem - Pilot śmigłowca #6


--------------------------------------------------------------------------------
Kolorowy. Format zeszytowy.
Wydanie I: Sport i Turystyka, 1978
Aut.: M. Kurzawa, płk. Witold Jarkowski
--------------------------------------------------------------------------------
Barbara Tarnicka przychodzi w odwiedziny do koleżanki ze studiów, Hanki Kalińskiej. W czasie plotkowania Hania dowiaduje się, że Tarnicka spotyka się z porucznikiem Karskim. Brat Hani plutonowy Kaliński zaprasza ją na zabawę. Nie chcąc się spotkać z Tarnicką i Karskim, Hania odmawia. W tym czasie na strzelnicy garnizonowej odbywają się zawody w strzelaniu z pistoletu wojskowego. Kapitan Krucewicz zdobywa miejsce trzecie, a plutonowy Kaliński drugie. Po zabawie, rano Karski i Kaliński lecą na tereny objęte powodzią. Pomagają powodzianom, przetransportowywują ich na suche tereny, dostarczają wodę i żywność.